Europeans for Fair Competition beveelt luchtvaartmandaten aan en dringt aan op onmiddellijke actie

AMSTERDAM, 12 juli 2016 /PRNewswire/ — Europeans for Fair Competition (E4FC), een brede coalitie van vakbonden, consumenten en bedrijven die zich inzet voor ‘veilige en gelijkwaardige’ concurrentie in Europese markten, beveelt de recente mandaten aan die aan de Commissie zijn verleend door de Raad Vervoer van de Europese Unie voor het onderhandelen over uitgebreide luchtvaartovereenkomsten met specifieke derde landen, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten (UAE) en Qatar. Dit is hard nodig, omdat liberalisering in de luchtvaart tot dusverre op bilaterale basis heeft plaatsgevonden. Wij verwelkomen met name deze mandaten omdat wij ervan overtuigd zijn dat dergelijke onderhandelingen en overeenkomsten de protectionistische acties kunnen stopzetten en omdat gesubsidieerde vervoerders en vervoerders in staatseigendom zo op commerciële basis, net als private investeerders, zullen moeten gaan concurreren.

De meer dan 39 miljard euro (tussen 2004 en 2014 alleen al) aan overheidssubsidies en voordelen die zijn verstrekt aan luchtvaartmaatschappijen in staatseigendom van derde landen (EU-partners), Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten, zijn gebruikt voor de ontwikkeling van diensten en een substantiële capaciteit tussen Europa en Azië via de eigen hubs, en voor een aantal strategische investeringen in Europese luchtvaartmaatschappijen ten voordele van eigen operaties, en het vastleggen en verschuiven van toegang tot de markt. Derhalve is onmiddellijke actie nodig om te zorgen voor een gelijk speelveld voor de commerciële luchtvaart van de EU, en wij vragen het Directoraat-generaal Transport om gebruik te maken vaan haar expliciete toezichtsautoriteit over alle luchtvaartmaatschappijen die concurreren in EU-markten en om regels op te stellen die onze normen voor de markt en eerlijke concurrentie garanderen en afdwingen.

Het is van cruciaal belang dat de EU een omvattend beleid blijft nastreven waarmee de toegankelijkheid van de Europese hubs wordt versterkt om zo connectiviteit te garanderen, samen met de keuzemogelijkheid voor consumenten op de lange termijn. Zonder dit beleid zal een dergelijke toegankelijkheid en connectiviteit al snel een zaak zijn van door de staat gesponsorde vervoerders of vervoerders in staatseigendom van buiten de EU, die hierbij de dienst uitmaken en in hun eigen belangen voorzien. Daarom vraagt de E4FC de Commissie om te garanderen dat de stemmen van alle relevante belanghebbenden in het gehele onderhandelingsproces worden gehoord, en dat de luchtvaartindustrie wordt uitgenodigd deel te nemen aan ad-hoc coördinerende bijeenkomsten die worden georganiseerd door de Commissie en de Lidstaten (naast de gebruikelijke en zeer gewaardeerde institutionele dialoog die reeds plaatsvindt binnen het Consultatieforum).

Europese luchtvaartmaatschappijen en hun medewerkers kunnen concurreren met alle luchtvaartmaatschappijen, het is echter een andere zaak wanneer zij moeten concurreren met overheden uit het Midden-Oosten die hun eigen luchtvaartmaatschappijen sterk subsidiëren, in strijd met internationale overeenkomsten en ten nadele van de Europese economie en Europese werknemers.

Europeans for Fair Competition (E4FC) is een coalitie van bezorgde Europeanen die samenwerken over de landsgrenzen van de EU-lidstaten en de grenzen van vakbonden en management heen [zie https://e4fc.eu/e4fc-supporters ] met als doel het bereiken van een gelijk speelveld met landen die hun luchtvaartmaatschappijen subsidiëren, in strijd met Europese overeenkomsten in de luchtvaart, met name de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar

Ga voor meer informatie en voor het ondernemen van actie naar: https://e4fc.eu/
Vind ons leuk op Facebook: https://www.facebook.com/faircompetitionEU
Volg ons op Twitter: @CompetitionEU

Contactpersoon:  press@e4fc.eu

SOURCE Europeans for Fair Competition