Vakbonden: Europese luchtvaart weggevaagd

Oneerlijke concurrentie door maatschappijen uit de Golfstaten bedreigt honderdduizenden banen in de Europese luchtvaart. Dat zeggen de acht vakbonden die actief zijn in de Nederlandse luchtvaart.

In een gezamenlijke verklaring sluiten ze zich aan bij Europeans for Fair Competion (E4FC), een initiatief dat naar Amerikaans voorbeeld lobby voert tegen vermeende staatssteun aan Emirates en Etihad Airways uit de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar Airways uit Qatar. E4FC voert een publiekscampagne en wil dat de Europese Commissie harder optreedt tegen de Golfmaatschappijen.

Volgens de vakbonden kunnen de drie Gulf carriers zo snel groeien doordat ze door staatssteun hun netwerk en capaciteit onbeperkt kunnen uitbreiden, zelfs als routes verlieslatend zijn. Hun expansie op Schiphol, door inzet van grotere toestellen die vaker vliegen, gaat ten koste van KLM, zeggen de bonden. Europese en Amerikaanse maatschappijen schrappen routes door overcapaciteit.

Tot ongenoegen van de vakbonden stemde staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) recent in met uitbreiding van het aantal stoelen door Emirates op de route Amsterdam-Dubai, door de inzet van een zeer groot toestel (A380) twee keer per dag. Zij baseerde zich daarbij op een onderzoek van SEO waaruit bleek dat de uitbreiding geen ‘onredelijke schade’ voor andere maatschappijen met zich meebrengt.

De Europese markt wordt „leeggeroofd en zonder politieke actie worden de Europese maatschappijen „weggevaagd”, aldus de bonden. De Europese Commissie gelooft niet in maatregelen die exclusief tegen de Golfstaten zijn gericht. De Commissie wil een gelijk speelveld creëren door afspraken vast te leggen in luchtvaartverdragen met de Golfstaten.

 

Published on NRC.nl.