VNC steunt ‘Europeans for Fair Competition’

Europeans for Fair Competition, kortweg E4FC, is een organisatie die aandacht vraagt voor oneerlijke concurren- tie van luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten. Qatar, Emirates en Etihad opereren namelijk met illegale staatsteun.

Dit leidt tot een marktverstoring met verlies van werkgelegen- heid bij de reguliere vliegmaatschappijen. Omdat de VNC gaat voor baanbehoud en goede arbeidsvoorwaarden steunen wij absoluut de missie van Europeans for Fair Competition. De VNC heeft zelf ook al ontelbare keren gepleit en gediscussieerd in de Haagse en Europese politiek voor eerlijke concurrentie. Wij scharen ons dan ook zeker achter dit initiatief dat gezamenlijk sterker kan worden opgepakt.

Tientallen miljarden staatssteun

Uit forensisch boekhoudkundig onderzoek uit 2015 blijkt dat er voor maar liefst meer dan 39 miljard euro aan staatssteun is ontvangen door de zogeheten ME3 (Emirates, Etihad Airways en Qatar Airways). Die subsidie kent oneerlijke voordelen die resulteren in extreme omzetgroei en het dumpen van stoelcapaciteit in Europa. De onbalans is in strijd met de meeste luchtvaartverdragen die de Golfstaten met landen uit Europa en de rest van de wereld hebben en leidt tot grote afbreuk van Europese luchtvaartmaatschappijen.

Ook onze banen lopen gevaar

E4FC wil de schending van de luchtvaartverdragen stoppen zodat het economische evenwicht wordt her- steld. Hiervoor is het noodzakelijk dat we gezamenlijk de Europese Commissie ervan overtuigen dat stevige actie nu nodig is. Gebeurt er niets, dan worden we weggevaagd door de buitensporig groeiende ME3 met hun enorme financiële staatsbronnen. Honderdduizenden banen in de Europese luchtvaart lopen gevaar! Harde clausules rondom eerlijke concurrentie in de luchtvaartverdragen met de Golfstaten en niet minder belangrijk: handhaving daarvan zijn noodzakelijk.

Meer informatie over de verstrekte staatssteun door Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten en uitleg van de negatieve uitwerking op de wereldluchtvaart vind je op de E4FC-website https://e4fc.eu. Supporters kunnen ook terecht op Facebook via https://www.facebook.com/faircompetitionEU en op Twitter via www.twitter.com/competitioneu.

VNC bestuur